“De Kunst van het Genieten – Proeven, snuiven, ruiken in wolken van genot”

Van 27 september 2017 tot en met 8 april 2018 – in het Dordts PATRICIËRSHUIS – Museum aan de MAAS


Verborgen achter een monumentale gevel is een uniek Patriciërshuis te vinden. Na een ferme ruk aan de bel zwaait de voordeur open en krijgt men een prachtig beeld van het leven van de gegoede burgerij in de periode 1770 – 1815. De vertrekken met hun originele, gedetailleerde lijsten, spiegels, schouwen en stucplafonds zijn een lust voor het oog.
 

Breed overzicht.

De expositie geeft een breed overzicht van de cultuur van het pijproken in de tweede helft van de achttiende eeuw. De erfgoedtraditie wordt zichtbaar gemaakt door het tentoonstellen van veelsoortige tabakspijpen,  snuifdozen, kwispedoors, tabaksdozen, tegels, prenten en gereedschappen.
 

De Cultuur van het Pijproken.

Het hedendaagse pijproken is de directe voortzetting van een eeuwenoud cultuurverschijnsel. Op het moment dat Columbus in 1492 voet aan wal zette op het vasteland van midden Amerika, trof hij daar al zo’n perfecte manier van tabaksgebruik aan, dat er in feite niets meer aan kon worden toegevoegd. In het begin vooral medicinaal maar al snel vooral een genotsmiddel. De oudste tabakspijpen dateren al uit een periode van 2000 jaar voor Christus en de Maya’s en Inca’s bakten 300 jaar na Christus al pijpen van klei.

In het 2de kwart van de 17de eeuw waren het de Nederlanders die het maken van stenen pijpen een eigen gezicht gaven waarmee zij toonaangevend werden. In Turkije, de Balkan en Oostenrijk kwam de meerschuimen pijp in zwang, in het huidige Duitsland vooral de porseleinen pijp, terwijl Nederland de voorkeur gaf aan zijn eigen, soms wel een halve meter lange pijp met eivormige kop (ketel), de zgn. Gouwenaar.

In de tweede helft van de 19e eeuw vindt er een radicale verandering plaats door de komst van de korte houten pijp, gemaakt van knolvormige wortelstronken van de Bruyèrestruik die groeit rondom de Middellandse Zee. De Franse plaats St. Claude zou in 1854 de primeur hebben gehad. Sinds die tijd zijn ontelbare variaties op het basistype ontworpen, vaak met heel veel creativiteit.
 

Adres
Wolwevershaven 9 – 3311 AV – Dordrecht – openingstijden: wo. t/m zo. van 13.00 tot 17.00 uur

Voor meer informatie en achtergronden kunt u contact opnemen met de voorzitter van de NFP, Cor Crans.

Drs. Cor C.N. Crans - voorzitter NFP
Schaperhoekpad 5,
4581 PZ Vogelwaarde (gem. Hulst) NL.
Tel.: 0114-672 672 mob.: 06-53338788
mail: voorzitter@pijprokers.nl & ccrans@planet.nl
www.pijprokers.nl / www.cipc.pipeclubs.com

 

 


Terug naar overzicht